Nazwiska osób występujące w publikacji

Lustracja Województwa Rawskiego

1789

Nazwiska żydowskie niewystępujące w indeksie osób.

strona 68 :
Mosiek H. Erszkowicz
Jutka Szyiowicz 
Szael Abramowicz 
Mortha Lewkowicz 
Maiorek Layzerowicz 
Ers Zalmanowicz 
Lewek Maiorkowicz 
Mortha Lewkowicz (*) 
Jabram Kacz 
Chaiem Kacz 
Jakob Rabinowicz 
Jutka Szyiowicz jachtorowski 
Chaiem Rzezak 
Zalman Berkowicz 
Fridman Abramowicz 
Iosek Krawiec 
Iabram Lewkowicz 
Ers
Lewek 
Laybuś - "bo w Laybusia starszego"
(*) Nie wiem dlaczego występuje ponownie. Może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku.
 

strona 69 :

Slama Notkowicz 
Szyia Krawiec 
Major Ersszowicz 
Moysie Dawidowicz 
Biome Lewkowicz 
Nysien Solarz 
Nachmen Dawidowicz 
Byamen Jakobowicz 
Chaiem Szyiowicz 
Alaksander Szmuklerz 
Mortha Saulowicz 
Chaiem Abramowicz 
Mosiek Berkowicz 
Berek Jaskowicz 
Mosiek Botkowicz 
Layzer Maiorkowicz 
Tabie Jaskowicz 
Aron Curulik 
[s. 65] Nawtul Rabinowicz 
Ers Jutkowicz 
Szyia Jaktorowski 
Leyber Layzerowicz 
Chaiem Notkowicz 
Laybus Boruchowicz 
Szasie Szmuklerz a 
Berek Moskowicz 
Layb Dawidowicz 
Lytman Solarz 
Lytman Borkowicz 
Lytman Erskowicz 
Chayka Krawicz 
Szyka Monczarz 
Ers Monczarz 
Slama Monczarz 
Giersien Monczarz 
Maier Abramowicz 
Iciek Abramowicz 

a Przedostatnia litera poprawiana. 

 

strona 71 :

Byniamen Lewkowicz
Byniamen Jakobowicz
Slama Berkowicz
Chaiem Abramowicz
Litman Cherczkowicz 
Dawit Monczarz 
Chersz Bochowicz 
Szycha Jerkowicz
Mosiek Boruchowicz 
Wołek Iumowicz 
Erczka Chaymowicz 
Bendit Lewkowicz 
Gerszon Cherszowicz 
wdowa Isterka
wdowa Fagiele 
Mosiek Berkowicz 
Tawia Joszkowicz 
Litman Borkowicz 
Mosiek Leybusiowicz 
Merszek Monczarz


 

Nazwiska odczytane z pisowni hebrajskiej niewystępujące w indeksie osób.

strona 70 :
Laybuś Majorkowicz – "u Laybusia Majorkowicza"
Isroel bar Sochnitszki

  strona 174 :
Jehuda Szeib
Kwod haraw rabi Dof
Mosze breb hamanoach M. Szwarcer
Jorim bar hamanoach bar Szmuel
Josef ben Kwod haraw rabi Cwi Segał
Jakow Kwod haraw rabi Cwi Hirsz Segal

 

Nazwiska z indeksu osób

strona 256 :
Abramowicz
Adamkiewicz Walenty
Ancar Jakub
August II, król pol. - III, król pol. 
Babski (może Józef)
Badowska Zofia zob. Wąsowiczowa 
Bajon Marcin
Baka Jan
Bakałowicz Jan
Bakałowiczowa z Czaków Ludwika, ż. Jana
Bażański 
Bąkowski (Bonkowski) Mikołaj
Berek Stanisław
Białobrzeski (Białiobrzeski) Jan Antoni,
Bieliński Florian
Bogatko Jan
Boniecki A.
Bończa Skarżyński Jerzy
Bradak Gabriel
Braniccy h. Korczak
Branicki Franciszek Ksawery
Bratoszewski Jędrzej
Briihl Karol
Bykowski Jaxa Dominik
Ceroń Jan
Chłodowiec W.
Chmielowski Ignacy
Chodor Stanisław
Chrzczotowski Antoni
Cichocki Ignacy
Ciechomski Wincenty
Cielecki Wojciech
Cudnicki Jakub
Czajkowski (Czaykowski) Marcin
Czaki Ludwika zob. Bakałowiczowa Czapska z Lipskich Kandyda, ż. Antoniego
Czapski Antoni
Dąbrowski (Dąbrozki) Walenty

  strona 257 :
Dąmbski (Dąbski) August
—	Stanisław, brat Augusta
Dembiński Rawicz Jan
Dębowska Agnela z Krasińskich
—	Anna zob. Gadomska
—	Elżbieta z Krasińskich, ż. Stanisława
Dębowski (Dembowski) Kajetan, s. Stanisława
—	Mikołaj
—	Stanisław
Dobrzykowski
Domaszewska Benigna z Lasockich, ż. Antoniego
Domaszewski Antoni
Dołowy Tomasz
—	Wincenty
Działowski Ignacy
—	Szymon
Erszkowicz Mosiek H.
Fiałkowski v. Fiołkowski
Falniowska-Gradowska A.
Fudaliński Józef
Gadomska z Dębowskich Anna, ż. Franciszka
Gadomski
—	Franciszek
—	Stanisław
Gadziński
Gajewscy
Garczyńska Eleonora zob. Lanckorońska Giemzicki
Gieysztorowa I.
Giżycki Jan
Głębocka Magdalena zob. Zaborowska Głowacki Józef
Godlewski Jacenty
Godzimirski
Goiszewski Marcin
Goleński B.
—	W.
Goliard Marianna zob. Węgierska
Goliński
Goili Szymon
Górska Zofia zob. Szymanowska
Grabski
Grobelski
Gruszczyńscy
Gruszczyński F.
Gutakowski Ludwik
Hajduk Mikołaj, s. Stanisława
—	Stanisław
—	Wojciech, s. Stanisława
Hoff Samuel
Ignaczak Jan
Iwanowski Stanisław
Ja chimowicz Hercka
Jan Kazimierz, król pol.
Jan Olbracht (Albracht), król pol. 
Jan III Sobieski, król pol. 
Jankowski Paweł
Jasiński Antoni
Jastrzębski Krzysztof 

  strona 258 :
Jóźwicki Jan
-	Marcin
Kaliszak Antoni
Kamiński
Karnkowski (Karnikowski)
Karolka Holęderka
Kazimierz II, książę maz. 
-	IV Jagiellończyk, król pol. 
Keckowa A. 
Kielon
Kiecek lub Kiecko
Kłopocki Maciej
Kłopowicz Maciej
Kobylacki Antoni
Kołodziej
Kołodziejczak
Komosieńscy
Komosza Michał
Kopeć Wawrzyniec
Koprowski Józef
Kornacki Szymon
Korzon T. 
Kowalski Kazimierz
Kozioł
Krajewski
Kralewscy
Kramarski Aleksander
Krasińska Agnela zob. Dębowska
-	Elżbieta zob. Dębowska
Krzęciewscy
Kuberska Katarzyna, ż. Michała
Kuberski Michał
Kucińscy
Kuczborski Szymon
Kujba Mateusz
Kurdwanowski Ligęza Kazimierz
Kurowski (Kurozki) Bernard
Kurzewski (Kurzezki) Stanisław
Lacki Błażej
Lanckorońscy
Lanckorońska Eleonora z Garczyńskich, wd. po Franciszku
-	Justyna z Lanckorońskich, wd. po Franciszku Stefanie, matka Macieja
Lanckoroński Franciszek
-	Stefan Franciszek, s. Franciszka
Maciej, s. Franciszka Stefana
Lasocka Benigna zob. Domaszewska 
Lasocki Adam
-	Antoni
-	Stanisław, s. Adama
Laybuś starszy zob. Maiorkowicz Libiszowski Felicjan
Lipska Justyna zob. Pikarska
-	Kandyda zob. Czapska
Lisicka z Wyrzyskich Ewa, ż. Jana Antoniego
Lisicki Jan Antoni
Lisiewski Jakub
Litwicki
Locci Antoni
Lubikowski Wojciech

  strona 259 :
Lącki Bartłomiej
  - Paweł
  - Stanisław
Lączyński Maciej
  - Piotr
Lączyński Stanisław
Lodziński Franciszek
Luszczewscy
Luszczewska Anna zob. Szymanowska Luszczewski Jan, s. Waleriana
 - Jan Nepomucen
 - Józef
 - Walerian
Madurowicz-Urbańska H. 
Magnuszewski
  - Adam
Maiorkowicz Leybuś (Laybuś starszy)
Małachowski Stanisław
Manugiewicz Mikołaj ks.
Markewicz Leybust
Markiewicz Adam ks.
Mazgajski Błażej
Mchowski (Mchozki) Mikołaj
Miaskowska Krystyna zob. Mikorska 
Michalski Jędrzej
Michał Korybut Wiśniowiecki
Mijalski Ambroży
Mikorska z Miaskowskich Krystyna, ż. Józefa
Mikorski Andrzej
— Józef
Mirecki Aleksander
Misiewicz Stefan
Molski Makary
Morgensztern J. 
Morsztyn (Morztyn) Andrzej
Nadratowski (Nadratozki) Wojciech
Neccy
Niedziałkowski Józef
Niewiadowski (Niewiadozki)
Ogińscy
Ogińska Paula z Szembeków, wd. po Andrzeju, I-mo voto Lubieńska, II-do voto ż. Jana Potockiego
Ogiński Andrzej
Ohryzko J.
Okęcki Antoni Onufry
Olejniczak Roch
Omylski Wojciech
Opaliński z Bnina Andrzej
Ostrowski Walenty
Oziemkiewicz Maciej
Pacuski Jan
Pakosza de Solec
Pałuscy
Pałucki W. 
Paulus de Wola zob. Wolski
Pazyra S. 

  strona 260 :
Pikarska Justyna z Lipskich, wd. po Michale, I-mo voto ż. Juliana Turskiego
  - Tekla, c. Michała i Justyny
Pikarski Michał
Plichta Aleksander Kazimierz
Podczascy
Podczaski (Podczawski) Gordian
Połeć Szymon
Popielicki I.
Porzycki Leon ks.
Potocka Ludwika Maria z Sapiehów ż. Antoniego
  - Paula z Szembeków zob. Ogińska 
Potocki Antoni
  - Jan, s. Antoniego
Prażmowscy
Prażmowski Eligiusz
Pruszak Józef
Przepiórkowski Jan
Przesmycki Anzelm
Przeuski Franciszek
  - Wojciech
Przeździecka Helena zob. Radziwiłłowa 
Przybylski Piotr
  - Walenty
Przytuła
Raciszewski Jakub
  - Maciej
Radziwiłł Michał Hieronim
Radziwiłłowa Helena z Przeździeckich, ż. Michała Hieronima
Radziwiłłowie
Rajecki, Raniecki Ambroży
Rak Wojciech
Rakowiecki Józef
Raniecki zob. Rajecki
Rączka
Rączka Mateusz
Rdest Stanisław
  - Wawrzyniec
Rewoliński
Rębowski
Rogalski
Roguski Herman
Rutecki Mateusz ks.
Rutkowski J. 
Rybarski R. 
Rychlikowa I. 
Sadowski Tomasz
Samkowska
Sapieżanka Ludwika Maria zob. Potocka 
Sarnecki
Sawicki J. 
Sąchocki Antoni
  - Jan
Scheyman Jan Fryderyk
Siemowit III, książę maz. 
  - (Semovitus) IV, książę maz. 
  - (Semowit, Ziemowit) V, książę maz. 
Serawski Michał ks.
Sikorski Wawrzyniec

  strona 261 :
Skalski Ignacy
Skarżyński Aleksander
-	zob. Bończa-Skarżyński
Skopniewski Stanisław
Skrzyński Wojciech ks.
-	Piotr
Sławiński
Smulski Wojciech
Sobolewski Stanis
Sołłohub de Woyna Ignacy (Soiłohub),
 - - Jan, s. Józefa
 - - Józef
Sołłohubowie
Sosiński Augustyn
Srocki Onufry
Stanisław August Poniatowski, król pol. 
Stankowski Andrzej
Stawski Antoni
Stefan Batory, król pol.
Sucheni-Grabowska A.
Sydry 
Szacherska S. M. 
Szczygielski Grzegorz
- Marcin
Szembekówna Paula zob. Ogińska 
Szymanowscy
Szymanowska Anna z Luszczewskich, ż. Macieja
-	Zofia z Górskich, ż. Franciszka 
Szymanowski
-	(może Józef)
Szymanowski Franciszek, s. Macieja
-	Maciej
-	Michał, dziad Franciszka
Szymański Sebastian
Szymoński Stanisław
Ślepowroński Mateusz
Targos K.
Turkiewicz Ignacy
Turska H. 
Turska zob. Pikarska Justyna
Turski Julian
Turyński Andrzej
Tylkowski T.
Ulicki Kajetan
Walicki Ladzie z Waliska Kazimierz
-	Bazyli (?)
-	Józef
Ważyńscy
Wąsowicz Andrzej
-	Dunin Stefan

  strona 262 :
Wąsowiczowa Zofia z Badowskich, ż. Andrzeja
Węgierska Marianna z Goliardów, ż. Waleriana
Węgierski Andrzej
-	Walerian
Węgrzecki Michał
Wierzbowski T. 
Wiśniewski
Wituski Wiktor
Władysław, książę maz. 
-	IV, król pol. 
Wodzinowski (Wodzinozki) Wojciech,
Wolski (de Wola) Paweł
Wojciechowski A.
Wyrowski Józef
Wyrzyska Ewa zob. Lisicka
Zabłoccy
Zaborowska Magdalena z Głębockich, ż. Walentego
Zaborowski Adam, s. Józefa
-	Józef
-	Walenty
Zadolski Ignacy ks.
Zakrzewski
Zaleski Mikołaj
Załuski Józef
Zambrzycki Jan
Zamkowski ks.
Zbienkowski zob. Zienkowski
Zdon Lukasz
-	Wojciech
Zdonkowicz Józef
Zembrzuski Marceli
Zieliński Jakub
Ziemowit zob. Siemowit
Zienkowski, Zbienkowski Wojciech
Zwoliński Jakub
-	Marcin
Zygmunt I, król pol. 
-	August, król pol.
-	III Waza, król pol. 
Żarnowski Ignacy ks.
Żebrowski
Żegocki ks.
żukowski I.
Liczba wizytujących tę stronę: 2